Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.03.04.00-32-0180/20

 

Firma United Bridal Factory Bartosz Wodecki otrzymała dofinansowanie w ramach „Dotacji na Kapitał Obrotowy”, działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Otrzymane dofinansowanie United Bridal Factory Bartosz Wodecki przeznaczy na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów i materiałów. Uzyskane wsparcie pozwoli na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

  • Wartość projektu:                          401 842,23 zł

  • Wartość dofinansowania z UE:    401 842,23 zł

  • Okres realizacji projektu:             01.08.2020 – 31.10.2020r.

poir.bmp