Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.03.04.00-32-0180/20

 

Firma United Bridal Factory Bartosz Wodecki otrzymała dofinansowanie w ramach „Dotacji na Kapitał Obrotowy”, działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Otrzymane dofinansowanie United Bridal Factory Bartosz Wodecki przeznaczy na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów i materiałów. Uzyskane wsparcie pozwoli na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

  • Wartość projektu:                          401 842,23 zł

  • Wartość dofinansowania z UE:    401 842,23 zł

  • Okres realizacji projektu:             01.08.2020 – 31.10.2020r.

poir.bmp
unbf-news-bg-2.jpg

Szanowni Państwo,​

W tym szczczególnym czasie pragniemy złożyć Państwu życzenia.​

Radosnych i spokojnych,

 pełnych ciepła i nadziei​

 Świąt Bożego Narodzenia,​

 wszelkiej pomyślności,​

 osiągnięcia sukcesów, cierpliwości ​

 i wytrwałości w realizacji planów​

 oraz dalszej owocnej współpracy​

 w nadchodzącym Roku​

United Bridal Factory

unbf-news-bg-1.jpg

Szanowni Pracownicy,​

Aby poczuć magie świąt ogłaszamy konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci pracowników firmy United Bridal Factory.​

Technika wykonania prac: dowolna​

Format prac: maksymalnie A-5.​

Pracę można przesłać na adres ul. Fabryczna 4, 73-110 Stargard​

lub przynieść osobiście do pokoju HR  (oddział w Stargardzie).​

Pracę konkursową należny opisać:​

-imię i nazwisko dziecka​

-wiek dziecka​

-dane kontaktowe rodzica oraz oddział w którym pracuje​

Na pracę czekamy  do 13.12.2021r. Wyniku konkursu zostaną ogłoszone 15.12.2021r.

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY